Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MENEKLİ
Hemşirelik ABD Bölüm Başkanı
Tel: 0 414 318 3000
Dahili No:  
2596
e-mail: tugbamenekli@harran.edu.tr