Öğr. Gör. Habip BALSAK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR

Üye

Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN

Üye

Öğr. Gör. Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN

Üye


Öğr. Gör. Hacire Devran ECER
 

Üye

Arş. Gör. Ekrem BAKIR
 

Üye