Not: Kesin Kayıt tarihi olan 13.09.2017-15.09.2017 tarihleri arasında Asil adayların tamamı (Beş) 5 aday kesin kayıt yaptırdığından yedek adaylara gerek kalmamıştır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.. Lise diploması (Ortaöğrenim belgesinin aslı, noter onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığından alınan denklik belgesinin aslı),

2. Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin YÖS veya ilgili birimce kabul edilmesi durumunda 7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,

3. Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi

4. Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte 12 adet fotoğraf,

5. Öğrenci katkı payı ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,

6. Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,

7. Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı yada noter veya T.C. Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi,

8. Başvurusu kabul edilen adayın Türkçe dil yeterlik belgesini ibraz edememesi durumunda, “Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin Madde 11’deki esaslar dikkate alınır.

NOT: Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir ve haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.