Mesleğine gönülden bağlı, mesleğini ve insanlara yardım etmeyi seven, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel düşünen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, ürettikleri hizmetleri ve teknolojiyi toplum yararına sunan nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektir.