Çağdaş standartları sağlamış, sürekli gelişen, toplumun sağlıklı gelişimine katkısı ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören kurumsal kimliği güçlü, nitelikli, saygın ve lider bir eğitim kurumu olmaktır.