Başkan:
          Öğr. Gör. Habip BALSAK 
(Müdür)

 
Üyeler:                                                               
     
   
       Doç. Dr. Hülya KARATAŞ
                             
          Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR    
          Dr. Öğr Üyesi Fatma KORUK
          Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN
          Öğr. Gör. Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN


Raportör:
          Mustafa Hayri BİLİM 
(Yüksekokul Sekreteri V.)