Başkan:
          Prof. Dr. Ali SEYREK 
(Müdür)

 
Üyeler:                                                               
          Prof. Dr. Tahir POLAT                               
          Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
          Doç. Dr. Erdal SAKİN                                                                                              
          ​Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MENEKLİ
          
Dr. Örğ. Üyesi Elif DEMİR                
          


Raportör:
          Mustafa Hayri BİLİM 
(Yüksekokul Sekreteri V.)