Başkan:
          Prof. Dr. Ali SEYREK 
(Müdür)

 
Üyeler:                                                               
          Prof. Dr. Tahir POLAT                               
          Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
          Doç. Dr. Erdal SAKİN                                                                                              
          ​Yrd. Doç. Dr. Tuğba MENEKLİ AMAÇ
          
Yrd. Doç. Dr. Elif DEMİR                
          


Raportör:
          Sinan AKILLI 
(Fakülte Sekreteri V.)