Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR
Tıbbi Biyokimya
Tel: 0 414 318 3000

Dahili No: 2596
mail: elifdemir@harran.edu.tr

Özgeçmiş
Google Scholar
ORCID ID Yök Akademik Web of Science
 

Öğr. Gör. Dr. Ayşe ŞAHİN
İç Hastalıkları Hemşireliği
Tel: 0 414 318 3000
Dahili No: 2702
mail: aysesahin@harran.edu.tr
Özgeçmiş
 

Dr. Öğr. Üyesi Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN
Çocuk Sağlığı Hemşireliği

Tel: 0 414 318 3000
Dahili No: 2701
mail: hasret0227@harran.edu.tr
Özgeçmiş
 

Öğr. Gör. Hacire Devran ECER
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Tel: 0 414 318 3000
Dahili No: 2597
mail: hacire.devran@harran.edu.tr
Özgeçmiş