Öğr. Gör. Habip BALSAK
Bölüm Başkanı

 
Halk Sağlığı Hemşireliği
Tel: 0 414 318 3000
Dahili: 2596
e-mail: 
habip.balsak@harran.edu.tr
Özgeçmiş