VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 
    

 
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu için tasarlanan logoda;
 
Viranşehir ilçe sınırları içerisindeki Eyyüp Nebi Köyü'nde bulunan Eyyüp Peygamber'in türbesinden esinlenilmiştir. Eyyup Peygamber'in türbesi, köyün kuzey yönündeki höyüğün güney eteğinde, kendi adıyla anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. Eyyüp Nebi Köyü'nde Eyyüp Peygamber, Eyyüp Peygamber'in hanımı Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in mezarları bulunmaktadır. Bu köyün 400 yıldan beri Eyyüp Nebi Köyü adıyla anıldığı, vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Eyyüp Nebi Köyü'ndeki peygamber türbeleri yüzyıllardan beri kutsal günlerde ve bayramlarda, yöredeki binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Tüm bu bilgilerden hareketle ilçeyi temsilen logoda inanç turizminin önemli bir öğesi olarak yer verilmiştir.

Logoda kullanılan diğer ikon ise kalp atışı çizgisi hem sağlığı ifade eden bir simge olarak hem de canlılığı vurgulayan bir simge olarak eklenmiştir.