Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR
Tıbbi Biyokimya
Tel: 0 414 318 3000

Dahili No: 2596
e-mail: elifdemir@harran.edu.tr

Özgeçmiş
 
Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN
İç Hastalıkları Hemşireliği
Tel: 0 414 318 3000
Dahili No: 2702
e-mail: aysesahin@harran.edu.tr
Akademik Özgeçmiş
 
Öğr. Gör. Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN
Çocuk Sağlığı Hemşireliği

Tel: 0 414 318 3000
Dahili No: 2701
e-mail: hasret0227@harran.edu.tr
Özgeçmiş
 

Öğr. Gör. Hacire Devran ECER
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Tel: 0 414 318 3000
Dahili No: 2597
e-mail: hacire.devran@harran.edu.tr
Özgeçmiş
 

 
Öğr. Gör. Özlem BAKAN DEMİREL
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Tel:
0 414 318 3000
Dahili No: -
e-mail:
ozlemdemirel@harran.edu.tr