HARRAN ÜNİVERSİTESİ
                                      
                                                  VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
                
               KOMİSYON
                                
                                    ÜYELER
 
         EĞİTİM KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR (Başkan)
Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN
Öğr. Gör. Hacire Devran ECER
 
  
   BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
 
Dr. Öğr. Üyesi Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN (Başkan)
Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN
Öğr. Gör. Hacire Devran ECER
 
                KALİTE KOMİSYONU Prof. Dr. Ali SEYREK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR (Üye)
Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN (Akademik Kalite Elçisi)
 Öğr. Gör. Hacire Devran ECER (Üye)
Turan Özkan YOLCU ( İdari Kalite Elçisi)
      
         
        
             MÜFREDAT DÜZENLEME
                      KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN (Başkan)
Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN
Öğr. Gör. Hacire Devran ECER
 
         WEB SAYFASI TASARIM VE
         DÜZENLEME KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR (Başkan)
Turan Özkan YOLCU
Meral DELİBAŞI
 
KARİYER GELİŞİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ Dr. Öğr. Üyesi Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN
 
AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU Prof. Dr. Ali SEYREK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN (Üye)