Viranşehir Sağlık Yüksekokulu’nun 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Harran Üniversitesi bünyesinde kurulması kabul edilmiştir. 2015 Yılında Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü aktifleştirilmiş, 2017 yılında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümünü açılarak aktif hale getirilen bölüm sayısı 5’e yükseltilmiştir. Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü’ne ilk öğrenci alımını gerçekleştirerek eğitim ve öğretim faaliyetini hayata geçirmiştir. Okulumuz Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde yer almakta olup eğitim öğretim faaliyetlerimiz Viranşehir’de sürdürülmektedir.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yürütülen eğitim-öğretim programlarıyla ve bilimsel araştırmalarla alanında lider olma potansiyeline sahip, mesleki alanlarda öncülüğünü sürdüren, değişim ve gelişimlere açık sağlık personelleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Hemşirelik programımızda dersler teorik, laboratuvar ve hastane uygulamaları şeklinde sürdürülmektedir. Bu programda insan ve toplum sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bilgi ve becerileri kazandıran temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri de yer almaktadır. Temel hemşirelik derslerinde mesleki becerilerin kazandırılması için yapılması öngörülen hastane uygulamaları için, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Yüksekokulumuz arasında yapılan ortak protokol sayesinde İlçe merkezinde yer alan devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinden de destek almaktayız.
Hemşirelik bölümü olarak 1. 2. 3. ve 4. sınıfta uygulamalı derslerimiz vardır. Bu uygulamalar haftada iki iş günüdür.  Uygulamalarda dikkate alınması gereken mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Uygulama Alanlarında Giyilecek Öğrenci ve Öğretim Elemanı Kıyafetleri Yönergesinde yer almaktadır.
Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilmeye ilişkin koşulları sağlayan öğrencilerimiz yüksekokulumuzda görev alabilmektedir.
Mezunlarımız akademik kariyer olanaklarına sahip olmalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında, özel hastane ve sağlık merkezlerinde, sağlık çalışanlarına gereksinim duyulan alanlarda (okul, kreş, fabrika, otellerde) istihdam edilebilmektedir.