Vizyonumuz

         Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yürütülen eğitim-öğretim programlarıyla ve bilimsel araştırmalarla alanında lider olma potansiyeline sahip, mesleki alanlarda öncülüğünü sürdüren, değişim ve gelişimlere açık sağlık personelleri yetiştirmektir.
 

Misyonumuz
 
             Birey, toplum ve aile sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürülebilmede bilimsel ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemleri edinerek; bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik işlevlerine haiz sağlık personelleri yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. Yüksekokulumuz sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.