Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Harran Üniversitesi bünyesinde kurulması kabul edilmiştir.

2015 Yılında Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü aktifleştirilmiş, 2017 yılında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümünü açılarak aktif hale getirilen bölüm sayısı 5’e yükseltilmiştir. Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Hemşirelik Bölümüne ilk öğrenci alımını gerçekleştirerek eğitim ve öğretim faaliyetini hayata geçirmiştir.

Kadromuzu güçlendirme çalışmalarımızı devam ettirmekle birlikte gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye önem vermekteyiz