BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
GÖREV UNVAN ADI SOYADI
Birim Kalite Yöneticisi Doktor Öğretim Üyesi
Müdür
Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN
Birim Akademik Kalite Elçisi Öğretim Görevlisi Doktor Hacire Devran ECER
Birim İdari Kalite Elçisi Yüksekokul Sekreteri Turan Özkan YOLCU
Hemşirelik Bölümü Kalite Yöneticisi
Doçent Doktor
Bölüm Başkanı
Elif DEMİR
Hemşirelik Bölümü Kalite Elçisi Öğretim Görevlisi Doktor Ayşe ŞAHİN