Prof. Dr. Ali SEYREK
 
Müdür Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MENEKLİ
 
Hemşirelik Bölüm Başkanı /Müdür Yrd. Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR
 
Müdür Yardımcısı Üye